Učna pot, ki se nahaja ob obali Šmartinskega jezera pri Celju, je zasnovana nekoliko drugače kot klasične gozdne učne poti. Njeno vsebinsko izhodišče namreč ni gozd, temveč kulturna krajina z raznolikostjo prirejenih in naravnih ekosistemov.

Obiskovalci ekosistemske učne poti lahko primerjalno spoznavajo značilnosti ekosistemov kulturne krajine Šmartinskega jezera. Pri predstavitvah so ekosistemi ločeni na naravne (gozd, vrbina, potok, močvirje, gozdni rob, gozdna zaplata) in na antropogeno pogojene (umetno jezero, suhi in mokri travnik, senožetni sadovnjak, njiva in drstišče). Dodatno so s slikami predstavljene značilne vodne in obrežne rastline ter živali, med njimi ribe, dvoživke in ptice.

Vse je povezano z vsem

Ekosistemi so osnovni gradniki našega življenjskega okolja. Naravne prostorske enote, kot so gozd, jezero, mesto ali park, delujejo na osnovi dinamičnega ravnovesja med življenjsko skupnostjo in neživimi dejavniki prostora. Naš obstoj je odvisen tako od ohranjenosti delovanja naravnih ekosistemov kot tudi od naše sposobnosti trajnostnega upravljanja ekosistemov, ki smo jih ustvarili sami.

Na dveh kilometrih ekosistemske učne poti je predstavljena raznovrstnost kulturne krajine Šmartinskega jezera. Spoznali boste naravne ekosisteme gozda, potoka in močvirja ter nekatere umetne ali prirejene ekosisteme, ki jih za svoje prehranjevanje in druge potrebe vzdržuje človek, na primer njivo, jezero, travnik ali sadovnjak.

Vedno bolj se zavedamo, da je vse, kar se dogaja na našem planetu, povezano z vsem okoli nas. Posledice mnogih motenj in propadanja ekosistemov, ki so škodljive tudi za človeka, izvirajo iz pomanjkanja ekološkega znanja in vzgoje. Pot je bila zasnovana z namenom, da vam morda obudi pozadbljeno védeneje in vas navdihne z novim spoznanjem o dragocenosti sveta, v katerem živimo.

Vir: https://www.zgs.si/obmocne_enote/celje/gozdne_ucne_poti/index.html#c2226

Skoči do osrednje vsebine